x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa tilastollisen tutkimuksen kaikki eri vaiheet. Opiskelija oppii hankkimaan hyvän tutkimusaineiston ja ratkaisemaan siitä rajaamiaan tutkimusongelmia tilastollisin tutkimusmenetelmin käyttäen hyväksi tilastotieteen perusopintojaksoilla saamiaan tietoja. Opinnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa keskeisimpien tilastollisten menetelmien oikeaoppisen käytön empiirisessä tilastollisessa tutkimuksessa ja osaavansa ymmärrettävästi raportoida tutkimustuloksia.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan harjoitustyöllä ja suorituksia voi tehdä koko lukuvuoden ajan sopimalla siitä opettajan kanssa. Tarkemmat uoritusohjeet kootaan opintojakson kotisivulle.

Avoimena yliopisto-opetuksena opintojakson suorittaville on oma opetusohjelmasivunsa.

Opettajat

Jyrki Ollikainen, Vastaava opettaja
jyrki.ollikainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Lisätiedot

Opintojakso on matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman päiväopetuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistoteutus.