x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA8 Laskennalliset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa soveltaa laskennallisia menetelmiä tilastollisen päättelyn tutkimusongelmiin. Opiskelija osaa sopivan tilastollisen ohjelmiston avulla tuottaa satunnaislukuja ja laskea numeerisia estimaatteja yhden muuttujan integraaleille. Opiskelija ymmärtää bootstrap-estimoinnin ja permutaatiotestauksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omiin aineistopohjaisiin tutkimusongelmiin.

Opettajat

Tapio Nummi, Vastaava opettaja
tapio.nummi[ät]uta.fi

Opetus

27.10.2014 – 18.12.2014
Luento-opetus
Ma 10.11.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020
Ti 11.11.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
Harjoitukset
Ti 18.11.2014 - 25.11.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Ti 2.12.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020