x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisen estimoinnin ja testauksen perusmenetelmiä yksinkertaisissa tilastollisen päättelyn ongelmissa. Hän hallitsee otantajakauman käsitteen ja osaa soveltaa keskeistä rajaväittämää ja stokastisen suppenemisen käsitteitä estimaattoreiden ja testisuureiden tarkastelussa. Hän hallitsee uskottavuuspäättelyn perusteet ja tuntee piste- ja väliestimaattoteiden keskeiset ominaisuudet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen TILT-järjestelmän lomakkeella, ks. linkki.

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

7.1.2015 – 27.2.2015
Luento-opetus
Ke 7.1.2015 - 25.2.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
To 8.1.2015 - 19.2.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
Harjoitukset
To 15.1.2015 - 26.2.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020

Lisätiedot

Loppukoe pe 27.2.2015 klo 9-12, Pinni B0039.