x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Lisäksi opiskelija osaa tehdä satunnaismuuttujan muunnoksia ja soveltaa momenttifunktiota jakaumien ominaisuuksien tarkasteluun. Hän kykenee soveltamaan stokastisen suppenemisen käsittettä yksinkertaisissa tilanteissa ja tuntee keskeisen rajaväittämän. Opiskelija ymmärtää moniulotteisen (erityisesti 2-ulotteisen) satunnaismuuttuujan jakauman luonnehtimiseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee muutaman keskeisen moniulotteisen jakauman, erityisesti moniulotteisen normaalijakauman ja tärkeimmät normaalijakaumasta muunnoksina saatavat jakaumat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella.

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

29.10.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo C5
Poikkeukset:
17.12.2014 , Pinni A1081, loppukoe klo 12-15.
To 30.10.2014 - 4.12.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo C5
Harjoitukset
Ke 5.11.2014 - 10.12.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo C5