x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sovelluksissa tarvittavan matriisien, determinanttien ja euklidisen avaruuden vektoreiden peruslaskutekniikan sekä osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä (sekä käsin että jollakin symbolisella ohjelmistolla). Opiskelija osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla. Hän osaa soveltaa matemaattista päättelyä niin, että hän kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan. Hän osaa hahmottaa alkeellisten lineaarialgebrallisten struktuurien algebrallisia ominaisuuksia sekä havaita niissä samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Opiskelija ei vielä tällä opintojaksolla opiskele abstraktia ajattelua sen varsinaisessa merkityksessä mutta saa valmiuksia sen omaksumiseen konkreettisten rakenteiden kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on mahdollista kurssin kotisivun kautta.

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ti 13.1.2015 - 24.2.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Ke 14.1.2015 - 4.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Poikkeukset:
4.3.2015 klo 14 –17 , Päätalo D10b
Harjoitukset
Harjoitusryhmät 1, 2 ja 3
To 15.1.2015 - 5.3.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
To 15.1.2015 - 5.3.2015 viikoittain klo 12-14, Päätalo C8
Pe 16.1.2015 - 6.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso on matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman päiväopetuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistoteutus.