x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattisen tiedon kirjallisen esittämisen perusteet. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyylillä ja osaa kirjoittaa matemaattista tekstiä yleisten kieliopin sääntöjen mukaisesti. Hän tuntee matemaattisen kirjallisuuden keskeisimmät lajit ja osaa itsenäisesti etsiä opinnäytteissä tarvittavaa kirjallisuutta.

Matematiikan opiskelija kykenee omaehtoisesti jäsentämään kirjoitukseensa matemaattisen esityksen rakenteet (erityisesti sen perusrakenteen määritelmä-lause-todistus). Hänellä on opinnäytteissä tarvittavat matemaattisen tekstinkäsittelyn taidot. Opiskelijalla on yleiset tekniset ja käytännölliset valmiudet syventävien opintojen opinnäytteen kirjoittamiseen matematiikasta, ja hän tietää Tampereen yliopiston matematiikan tutkimusryhmät.

Tilastotieteen opiskelija osaa itsenäisesti analysoida valitsemaansa aineistoa aineopintotasoisten tilastollisten menetelmien avulla. Opiskelija osaa raportoida tilastollisten analyysien tulokset ymmärrettävässä muodossa. Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa aihetta ja tuottamiaan analyysituloksia ymmärrettävästi.

Opettajat

Arto Luoma (syksy 2014), Vastaava opettaja
arto.luoma[ät]uta.fi
Hyon-Jung Kim-Ollila (kevät 2015), Vastaava opettaja
Jyrki Ollikainen, Opettaja
jyrki.ollikainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

2.9.2014 –
Seminaari
Syyslukukausi
Ti 9.9.2014 - 18.11.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B0016
Kevätlukukausi
Ti 20.1.2015 klo 12-14, Pinni B0016, kevään aikataulu ja tapaamiskerrat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.
Yksilöopetus
Opinnäytteen ohjausta

Lisätiedot

Opettajavaihdoksesta johtuen kevään seminaariopetus on osittain englanninkielistä