x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattisen tiedon kirjallisen esittämisen perusteet. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyylillä ja osaa kirjoittaa matemaattista tekstiä yleisten kieliopin sääntöjen mukaisesti. Hän tuntee matemaattisen kirjallisuuden keskeisimmät lajit ja osaa itsenäisesti etsiä opinnäytteissä tarvittavaa kirjallisuutta.

Matematiikan opiskelija kykenee omaehtoisesti jäsentämään kirjoitukseensa matemaattisen esityksen rakenteet (erityisesti sen perusrakenteen määritelmä-lause-todistus). Hänellä on opinnäytteissä tarvittavat matemaattisen tekstinkäsittelyn taidot. Opiskelijalla on yleiset tekniset ja käytännölliset valmiudet syventävien opintojen opinnäytteen kirjoittamiseen matematiikasta, ja hän tietää Tampereen yliopiston matematiikan tutkimusryhmät.

Tilastotieteen opiskelija osaa itsenäisesti analysoida valitsemaansa aineistoa aineopintotasoisten tilastollisten menetelmien avulla. Opiskelija osaa raportoida tilastollisten analyysien tulokset ymmärrettävässä muodossa. Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa aihetta ja tuottamiaan analyysituloksia ymmärrettävästi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennen opetuksen alkua oheisella lomakkeella 1.9. mennessä.

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]uta.fi
Jarmo Niemelä, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2014 –
Seminaari
Ke 3.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo C8
Poikkeukset:
8.10.2014 , Linna 3021, Tiedonhankinnan opetus
Pienryhmäopetus
LaTeX-kurssi, ryhmä 1
Ke 17.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 16-18, Pinni B, ML40, ei opetusta 8.10.
LaTeX-kurssi, ryhmä 2
To 18.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B, ML40, ei opetusta 9.10.
Yksilöopetus
Kandidaattitutkielman ohjausta