x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa
- tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa
- tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia
- osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman
- osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta
- osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä ja perustella tekemänsä valinnat

Yleiskuvaus

Suoritus harjoitustyöllä, viikkoharjoituksin ja essein.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Katso ohjeet kurssin kotisivulta

Opettajat

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
Tarja.Tiainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

16.3.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus
To 19.3.2015 - 30.4.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096
Pe 27.3.2015 - 10.4.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Harjoitukset
Ti 14.4.2015 - 5.5.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B2077
Ti 14.4.2015 - 5.5.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B2077
Ti 14.4.2015 - 5.5.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni B2077
Ke 15.4.2015 - 6.5.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B2077
Ke 15.4.2015 - 6.5.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B2077