x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät, verkkokurssi (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutettaan 22.4.2014- 18.6.2014 Tampereen yliopiston verkkokurssina (ei lähitapaamisia). Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoista etusijalla verkko-opetukseen ovat ne, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista.

Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen e-lomakkeella 1.3.-15.4.2014.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11851/lomake.html

Opettajat

Kirsi Gunther (kirsi.gunther@uta.fi), Vastaava opettaja
Kirsi Hasanen (kirsi.hasanen@uta.fi), Vastaava opettaja