x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen (AYO, verkko-opetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka esimiestyössä ja työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa vaikuttavat ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueelta.

Yleiskuvaus

Opiskelija suorittaa jaksolla itsenäisesti oppimistehtävälokin aloitusluennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Lokiin sisältyy 12 tehtävää, jotka raportoidaan erillisellä lomakkeella Jani Rajaniemelle.

Sähköinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja verkkokurssiin sisältyvä Moodlessa ilmoitettu aineisto. Tehtävälokin tehtävien palautus ja sähköinen tentti suoritetaan opinto-oikeuden päättymiseen (15.1.2015) mennessä.

Osallistuminen johdantoluennolle 17.5.2014 on välttämätöntä, koska siellä ohjeistetaan verkkokurssin ja tentin suoritustapa.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa opintojakson ilman edeltävän kurssin suorittamista.

Huom! Opintojakso on ollut aikaisemmassa opetussuunnitelmassa (2011-2012) nimellä HAA810 Henkilöstön johtaminen

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ma 28.4.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot". Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumistiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

luennot: yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Opettaja
verkkokurssi ja tentti: yliopistonlehtori Klaus af Ursin, Opettaja

Opetus

17.5.2014 – 17.5.2014
Luento-opetus 6 tuntia
La 17.5.2014 klo 10-15, luokka 230Y , Luokka 230Y sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu.
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN HALHAA13 -opintojaksolle
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen alkaa to 13.2.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Huom! Hakulomakkeella kohta "HALHAA13Henkilöstön johtaminen". Ilmoittautuminen päättyy to 10.4.2014.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet. Huom! Otathan yhteyttä, mikäli haluat suorittaa opintojakson ilman edeltävän kurssin suorittamista. Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820.

Opetuksen suunnitteluun ja yl. opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-462 7352