x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka esimiestyössä ja työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa vaikuttavat ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueelta.

Yleiskuvaus

Katso tästä linkistä opetusajat ja paikat.

Opiskelija suorittaa jaksolla itsenäisesti oppimistehtävälokin aloitusluennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Lokiin sisältyy 12 tehtävää, jotka raportoidaan erillisellä lomakkeella Jani Rajaniemelle.
Sähköinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja verkkokurssiin sisältyvä Moodlessa ilmoitettu aineisto.

Osallistuminen johdantoluennoille 10.3. ja 12.3.2014 on välttämätöntä, koska siellä ohjeistetaan verkkokurssin ja tentin suoritustapa.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet.

Huom! Opintojakso on ollut aikaisemmassa opetussuunnitelmassa (2011-2012) nimellä HAA810 Henkilöstön johtaminen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

luennot: yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Opettaja
verkkokurssi ja tentti: yliopistonlehtori Klaus af Ursin, Opettaja

Opetus

10.3.2014 – 12.6.2014
Luento-opetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. Ilmoittautumisaikaa jatkettu 3.3.14 saakka.