x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot julkisten organisaatioiden toiminnan perusteista ja rajoituksista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee julkisten organisaatioiden (kunnat, valtio, EU jne.) keskeisimmän käsitteistön ja teoriaperustan. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiudet itsenäiseen kriittiseen analyysiin ja ajatteluun julkisen hallinnon asemasta ja merkityksestä yhteiskunnalle.

Yleiskuvaus

Huom! Suoritustapatiedot muuttuneet (21.1.14), pahoittelemme muutoksia!

Katso tästä linkistä opetusajat ja -paikat

Luennot 20 h
Kirjatentti 4 h
Luennot ja kirjallisuus tentitään sähköisessä tentissä.


Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (HAP110 Hallintotieteen perusteet). Huom! Voit ilmoittautua tälle aineopintokurssille myös, mikäli olet parhaillaan suorittamassa edeltävää kurssia (HALHAP01).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Vastaava opettaja

Opetus

7.4.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Harisalo, Risto, Aarrevaara, Timo, Stenvall, Jari, Virtanen, Petri, Julkinen toiminta – julkinen politiikka. Tampere Univesity Press 2007.

Muu kurssilla jaettava aineisto.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään tälle sivulle, kun opetusajat varmistuvat. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.