x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

Yleiskuvaus

Katso alustava aikataulu linkistä. Aikataulu varmistuu tammikuussa.

Luennot 18 h
Luentojen jälkeen tentit (kolme tenttimahdollisuutta kevätlukukaudella 2014). Kts. aikataulut em. linkistä.
Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet,  edeltävä kurssi (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! HALJUA14 kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssi on hyväksyttävästi suoritettu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (10) vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

julkisoikeuden yliopisto-opettaja Heidi Niemi, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2014 – 6.3.2014
Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (10) vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään tälle sivulle sivulle, kun opetusajat varmistuvat. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.