x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.3 Marx 2010-luvulla - Mitä annettavaa Marxilla on nykyfilosofialle ja yhteiskuntatieteille? 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen ajattelun kehitystä yhden keskeisen ajattelijan kannalta. Opiskelija ymmärtää Marxin ajattelun historiallisten ehtojen merkityksen ja kytkeytyneisyyden hänen tutkimukseensa. Kurssi antaa myös eväät marxilaisen ajattelun soveltamiseksi nykyaikaisissa yhteiskuntatutkimuksen kysymyksissä.

Yleiskuvaus

Kurssikuvaus: Maailman viitatuin tieteellinen aikakauslehti Nature arvotti hiljattain Karl Marxin maailman vaikutusvaltaisimmaksi ajattelijaksi. Pitkän hiljaisemman jakson jälkeen marxilainen tutkimus ja yhteiskuntakritiikki onkin noussut yhä useammin esiin erilaisissa keskusteluissa. Miksi Marx sitten on niin vaikutusvaltainen? Entä mitkä kysymykset ovat juuri nyt pinnalla kansainvälisessä marxilaisessa keskustelussa ja Marx-tutkimuksessa?

Mikä merkitys Marxin ajattelulla on nykyisen talousortodoksian haastavalle heterodoksiselle taloustieteelle?

Mitä sanottavaa marxismilla on ei-Eurooppalaisten yhteiskuntien kehitykseen?

Miten Marx auttaa ajattelemaan ilmastonmuutosta?

Kurssilla käydään läpi Marxin (ja Engelsin) ajattelun eri vaiheita aina vuoden 1844 käsikirjoituksista viimeisten vuosien antropologisiin tutkimuksiin saakka.

Työmuodot: Opintojakso on luentosarja joka huipentuu iltapäiväseminaariin. Kurssi suoritetaan esseellä. Kurssin suorittamisesta saa 2,5 opintopistettä, jota voi halutessaan täydentää 2,5 opintopisteen oheislukemistolla.

Aikataulu: Opintojakso kokoontuu keskiviikkoisin 12.3.–14.5.2013 klo 16-18. Viimeinen kerta, loppuseminaari kestää klo 20 saakka. Yksityiskohdat ja loppuseminaarin tarkempi aikataulu ilmoitetaan kurssilla.

Alustava ohjelma:

12.3. Harri Melin: Miksi lukea Marxia 2010-luvulla?

19.3. Olli-Pekka Moisio: Vuoden 1844 Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset tänään

26.3. Mikko Lahtinen: Marxin Kommunistinen Manifesti politiikan teoriana ja käytäntönä

2.4. Juha Koivisto: Filosofia- ja yhteiskuntakritiikin yhteydestä Marxilla

9.4. Paula Rauhala: Pääoman re- ja dekonstruktioita

16.4. Pertti Honkanen: Poliittisen taloustieteen kritiikki - historiaa ja nykyajan väittelyjä

23.4. Miika Kabata: Pääoman toisen ja kolmannen osan vaikutus tänään

7.5. Vesa Oittinen: Viimeisin Marx. Marxismin ajankohtaisuus ei-eurooppalaisten yhteiskuntien kehityksen kannalta.

Loppuseminaari

Keskiviikkona 14.5. klo 16-20

Joel Kaitila: TBA

Lauri Lahikainen: TBA

Antti Ronkainen: TBA

 

Opettajat

Harri Melin, Vastaava opettaja
Olli Herranen (koordinaattori), Vastaava opettaja
Paula Rauhala (koordinaattori), Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2014 – 14.5.2014
Luento-opetus
Ke 12.3.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 16-18, Päätalo ls A4

Lisätiedot

Lisätietoja: paula.m.rauhala@helsinki.fi

HUOM! OPETUSTILA MUUTTUNUT > päätalo ls A4