x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin, verkkokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa, kuinka sosiaalitieteissä jäsennetään yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteiden teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja. Lisäksi opiskelija pystyy kuvailemaan ja jäsentämään arkielämän ilmiöitä keskeisimpien sosiaalitieteellisten käsitteiden avulla. Opiskelija osaa myös eritellä sosiaalitieteellisten artikkeleiden sisältöjä. Lisäksi opiskelija osaa toimia verkko-oppimisympäristössä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Yleiskuvaus

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -verkkokurssi

Kurssi toteutetaan monimuotoisena verkkokurssina (videoluentoja, ryhmätyöskentely verkko-oppimisympäristössä ja itsenäinen työskentely). Aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ei edellytetä.

Videoluento-opetus: 28 tuntia

Ryhmätyöskentely: noin 15  tuntia

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot sekä perioditauko). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Kurssin lähialoitus:

AIKA: 23.1.2013 klo 16.15-17.45.

PAIKKA: Linna K103 (Tampereen yliopisto, Kalevantie 5)

VETÄJÄT: Marko Salonen/Sanni Tiitinen


Kurssin videoluennot:

Päivi Korvajärvi: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta

Anneli Anttonen: Yksityisen julkisen muuttuvat suhteet
Irmeli Järventie: Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus

Pertti Koistinen: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Harri Melin: Yhteiskunnalliset jaot

Päivi Korvajärvi: Sukupuoli ja seksuaalisuus
Anna Rastas: Etnisyys ja rotu

Tarja Rautiainen-Keskustalo: Toimijuus ja kulttuuri
Irmeli Järventie: Toimijuus ja persoonallisuus

Turo-Kimmo Lehtonen: Markkinat ja finanssimaailma
Anna Rastas: Ylirajaiset sosiaaliset suhteet

Sari Irni: Materiaalinen sukupuoli
Tarja Rautiainen-Keskustalo: Ruumiillisuus ja arjen kulttuuriset merkityskamppailut

Paneelikeskustelu, jossa mukana kurssin luennoitsijat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi
Sanni Tiitinen, Tuutori
sanni.tiitinen[ät]uta.fi

Opetus

23.1.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Aloitus
To 23.1.2014 klo 16.15-17.45, Linna K103
Itsenäinen työskentely 90 tuntia
Ryhmätyöskentely 15 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan kaikkien kurssitehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Lisätiedot

Tarkemmat ohjeet pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta esitellään kurssin avausluennolla ja Moodle-alustalla.