x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (avoin yliopisto-opetus), Seinäjoki, kevät 2014 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Ruotsin kieli
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa tiettyä tarkoitusta varten niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Sisältö
Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija
• harjoittelee tavoitteiden mukaisia kielellisiä funktioita suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa (esim. kirjoittaa sähköpostiviestin, hakemuksen liitteineen, tiedotteen, laatii ja esittelee hankkeen ja raportoi sen tuloksista)
• valitsee ja käyttää relevantteja tietolähteitä
• hankkii tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
• kertaa ja syventää tietojaan ja taitojaan ääntämisestä, kieliopista ja suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta
• arvioi kriteerien perusteella omaa ja toisten kieli- ja viestintätaitoa ja antaa rakentavaa palautetta siitä

Yleiskuvaus

Katso opetusajat ja -paikat linkistä.

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Pienryhmäopetus 52 t; itsenäinen työskentely 56 t

Tentti sovitaan ryhmän kanssa.

Opintojakso vastaa kaikkien TaY:n kandidaatin tutkintojen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa (4 op).

HUOM! Kurssilla vielä muutamia vapaita paikkoja, ota yhteyttä kurssin alkuun (pe 17.1.14) mennessä Seija Söderkultalahti 050 343 5742 tai Tellervo Helenius 050 462 7352.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Kurssille otetaan 7 opiskelijaa. Valintakriteeri: etusijajärjestys. Läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Valinnat kurssille tehdään pe 3.1.2014.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Petra Syri, Vastaava opettaja

Opetus

17.1.2014 – 22.2.2014
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Pe 17.1.2014 - 21.2.2014 viikoittain klo 16.30-20.00, luokka 301A, Opetusluokka sijaitsee osoitteessa Seinäjoen AMK, Keskuskatu 32, D-rappu
La 18.1.2014 - 22.2.2014 viikoittain klo 9.00-13.30, luokka 301A, Opetusluokka sijaitsee osoitteessa Seinäjoen AMK, Keskuskatu 32, D-rappu
TENTIT: (tentteihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen)
Pe 14.3.2014 klo 16.15-17.00, luokka 102A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu), suullisen tentin osuus
Pe 14.3.2014 klo 17.00-19.00, luokka 102A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu), kirjallisen tentin osuus
Pe 4.4.2014 klo 17.00-19.00, luokka 102A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu), kirjallisen tentin osuus, 1. uusinta
Itsenäinen työskentely 56 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla, arviointiasteikolla hylätty (HYL)/ tyydyttävät tiedot (TT) ja hyvät tiedot (HT). Arvosana TT vastaa viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana HT taitotasoa B2. Arviointikriteerit; kts. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97–98.

Lukuvuosien 2012 - 2015 opetussuunnitelman mukaan suoritettujen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksojen arvosanat näkyvät opintosuoritusrekisterissä seuraavasti: TT = TY ja HT = HV.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali

Lisätiedot

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella). Kurssille otetaan 7 opiskelijaa. Valintakriteeri: etusijajärjestys. Läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton.

HUOM!
Kurssilla vielä muutamia vapaita paikkoja, ota yhteyttä kurssin alkuun (pe 17.1.14) mennessä Seija Söderkultalahti 050 343 5742 tai Tellervo Helenius 050 462 7352.