x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (avoin yliopisto-opetus), RYHMÄ 2, Tampere, kevät 2014 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Ruotsin kieli
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa tiettyä tarkoitusta varten niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Sisältö
Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija
• harjoittelee tavoitteiden mukaisia kielellisiä funktioita suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa (esim. kirjoittaa sähköpostiviestin, hakemuksen liitteineen, tiedotteen, laatii ja esittelee hankkeen ja raportoi sen tuloksista)
• valitsee ja käyttää relevantteja tietolähteitä
• hankkii tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
• kertaa ja syventää tietojaan ja taitojaan ääntämisestä, kieliopista ja suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta
• arvioi kriteerien perusteella omaa ja toisten kieli- ja viestintätaitoa ja antaa rakentavaa palautetta siitä

Yleiskuvaus

Katso opetusajat ja -paikat linkistä.

Huom! Opiskelupaikan menettää, mikäli opiskelija on poissa ensimmäiseltä opetuskerralta ennakolta ilmoittamatta. 

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Pienryhmäopetus 52 t; itsenäinen työskentely 56 t

Tentti viimeisellä opetuskerralla.

Huom! Jos aikomuksesi on suorittaa keväällä 2014 useampia kieliopintojen avoimen yliopisto-opetuksen kursseja: Tämän kurssin opetus menee päällekkäin avoimena yliopisto-opetuksena keväällä 2014 järjestettävän Tieteellisen kirjoittamisen ryhmä 2:n opetuksen kanssa.

Opintojakso vastaa kaikkien TaY:n kandidaatin tutkintojen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa (4 op).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Kurssille otetaan 6 opiskelijaa. Valintakriteeri: etusijajärjestys. Läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Valinnat kurssille tehdään ke 22.1.2014.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Lappalainen, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2014 – 8.5.2014
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ma 17.3.2014 - 5.5.2014 viikoittain klo 16.30-20.00, Päätalo, ls E301
Poikkeukset:
, Huom! Ei opetusta ma 21.4.2014
To 20.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 16.30-20.00, Päätalo, ls E301
Poikkeukset:
, Huom! Ei opetusta to 17.4.2014 eikä to 1.5.2014
TENTIT:(tentteihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen)
To 8.5.2014 klo 16.30-20.00, Päätalo, ls E301
Itsenäinen työskentely 56 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla, arviointiasteikolla hylätty (HYL)/ tyydyttävät tiedot (TT) ja hyvät tiedot (HT). Arvosana TT vastaa viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana HT taitotasoa B2. Arviointikriteerit; kts. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97–98.

Lukuvuosien 2012 - 2015 opetussuunnitelman mukaan suoritettujen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksojen arvosanat näkyvät opintosuoritusrekisterissä seuraavasti: TT = TY ja HT = HV.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali

Lisätiedot

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella). Kurssille otetaan 6 opiskelijaa. Valintakriteeri: etusijajärjestys. Läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton.