x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA1 Filosofian historia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua filosofian historiaan uudella tavalla. Kurssin teemana on kulloinkin käsiteltävän filosofin merkitys mielestä ja subjektista ja erityisesti sen suhteesta materiaaliseen todellisuuteen. Aineopintotasoinen kurssi soveltuu myös syventäviin opintoihin.

Yleiskuvaus

Opintosuoritukseen (5op) kuuluu luentosarja sekä antiikin ja keskiajan filosofiaa käsittelevät osiot kirjasta Korkman & Yrjönsuuri (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja, s. 27-180.

Suoritus: luentokuulustelu, jossa suoritetaan sekä luento että kirja.
TAI luentopäiväkirja, max 20 sivua, joka palautetaan viimeistään tenttipäivänä, SEKÄ tentissä suoritettava kirja.

Luentorunko:

1. Johdanto (Arto Laitinen & Jani Hakkarainen) 14.1.

2. Descartes ja hänen keskiaikainen taustansa (Jan Forsman) 21.1.

3. Hobbes ja Spinoza nykyfysikalismin edeltäjinä (Valtteri Viljanen) 28.1.

4. Locke ja kysymys voiko aine ajatella (Vili Lähteenmäki) 4.2.

5. Hume ja Berkeley (Jani Hakkarainen) 11.2.

6. Kant (Petri Räsänen) 18.2.

7. Romantiikka/Herder/varhainen hermeneutiikka (Erna Oesch) 25.2.

8. Fichte ja Schelling (Susanna Lindberg) 4.3.

9. Hegel ja Marx (Arto Laitinen) 11.3.

10. Schopenhauer (Petri Räsänen) 18.3.

11. Freud ja Nietzsche (Susanna Lindberg) 1.4. (HUOM! muuttunut päivä)

12. Tentti 8.4. (HUOM! muuttunut päivä)

Opettajat

Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]uta.fi
Arto Laitinen, Vastaava opettaja
arto.laitinen[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2014 – 1.4.2014
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 14.1.2014 - 1.4.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo A3
Poikkeukset:
25.3.2014 klo 14 –16 , Ei luentoa!
8.4.2014 klo 14 –16 , Pinni B1096, Tentti