x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1 Laman varjossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssilla arvioidaan vuonna 2008 finanssikriisin kirvoittaman taloudellisen taantuman ja rakennemuutoksen yhteiskunnallisia syitä ja seurauksia. Toiseksi kurssilla arvioidaan millaisia keinoja globaalit toimijat ovat suositelleet jäsenmaille ja mitä keinoja yksittäiset maat ovat käyttäneet sopeutuakseen kriisiin. Kolmanneksi arvioimme keinoja, joilla yksilöt, kotitaloudet, yritykset, valtio ja kunnat voivat sopeutuvat ja suojautua taloudellisten kriisien kielteisiltä vaikutuksilta.

Kurssin menestyksellinen suorittaminen vahvistaa teoreettisia ja käsitteellisiä keinoja analysoida taloudellisia kriisejä ja rakennemuutoksia sekä niiden poliittisen hallinnan mahdollisuuksia.

Yleiskuvaus


Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina (luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely). Luentoihin liittyvät keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät tehdään pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi etenee temaattisesti niin että kullakin viikolla on oma teemansa. Opetuksen metodeina ovat luennot, itsenäinen työskentely ja aktiivinen osallistuminen kurssin aiheista käytävään keskusteluun.  Avaan kunkin viikon teeman noin tunnin mittaisella luennolla ja sijoitan kurssialustalle luettavaksi tarkoitettuja tekstejä. Kunkin viikon teemasta käydään viikon ajan Moodlessa syventävää ja selventävää keskustelua. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osanottoa keskusteluun ja osallistun siihen itsekin.

Kurssin luennot julkaisen aina tiivistettynä (teksti tai power point) Moodlessa.  Nämä eivät kuitenkaan suoraan korvaa puhuttua luentoa. Edellytän siis kurssilaisilta aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

OPETUS:

*Luento-opetus: 14 tuntia

Luennot pidetään tiistaisin klo 12-14.  Tiistaina 13.5.2014 on luennon kertaus.

*Moodlessa annettava ohjaus: noin 14  tuntia

Moodlessa tapahtuva keskustelu ohjeistetaan erikseen.

*Itsenäinen työskentely: noin 35 tuntia

Itsenäinen työskentely sisältää:

- Moodleen sijoitettujen aineistojen lukemista

sekä

- Aktiivisen osallistumisen kunkin viikon aihetta koskevaan arviointiin Moodlessa.

ARVIOINTI:

Kurssi arvioidaan: hyväksytty tai hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan kaikkien kurssitehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pertti Koistinen, Vastaava opettaja
Tuutori (ilm. myöhemmin), Vastaava opettaja

Opetus

18.3.2014 – 13.5.2014
Luento-opetus 14 tuntia
Laman varjossa
Luennot
Ti 18.3.2014 - 13.5.2014 viikoittain klo 12-14, LINNA K110, POIKKEUS: 25.3. tila: Linna K113
Itsenäinen työskentely 35 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Tarkemmat ohjeet pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta esitellään kurssin avausluennolla ja Moodle-alustalla.