x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY1A Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Luennot 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Opettajat

Opetus

2.9.2013 – 14.10.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 2.9.2013 - 14.10.2013 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. D10a

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luennoista käytäviin pienryhmäkeskusteluihin ja luennoista kirjoitettavaan esseeseen.

Oppimateriaalit

Luentojen materiaalit ym. opintojakson Moodlessa:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=2295

Ohjeet kurssin Moodle-alueelle pääsemiseen annetaan ensimmäisellä luennolla. Jos et pääse luennolle, kysy ohjeita luennon jälkeen: ismo.isopoussu(at)uta.fi

Lisätiedot

Porin yksikön opiskelijat katsovat luennot jälkikäteen talleenteena II periodilla verkon (Moodle) välityksellä. Opettaja antaa tarkemmat erillisohjeet opintojakson suorittamisesta.