x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
THVP2 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on jakson suorittamisen jälkeen syvällinen, tieteelliseen tietoon pohjautuva ymmärrys työhyvinvoinnin käsitteen kehittymisestä ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä "inhimillisen pääoman" merkityksen organisaatioiden strategisena menestystekijänä sekä miksi työhyvinvointia kannattaa johtaa. Opiskelija ymmärtää, mitkä ovat keskeisimmät keinot työhyvinvoinnin johtamiseen työpaikoilla.

Yleiskuvaus

Osallistuminen luento-opetukseen, kirjallisuuteen perehtyminen sekä tentti. Tentti perustuu sekä luennoilla käsiteltyihin teemoihin että seuraavaan kirjallisuuteen ja/tai luennoilla erikseen ilmoitettavaan materiaaliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen Nettiopsussa. Opintojaksolle otetaan enintään 40 opiskelijaa. Mikäli opintojaksolle joudutaan tekemään karsintaa, etusijalla ovat Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat.

Opettajat

Kirsi Heikkilä-Tammi, Opettaja
Marja-Liisa Manka, Opettaja

Opetus

14.3.2014 – 23.5.2014
Luento-opetus
Pe 14.3.2014 - 4.4.2014 viikoittain klo 8.30-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Pe 9.5.2014 klo 8.30-11.45, Pienryhmätila 385, Tentti
Pe 23.5.2014 klo 8.30-11.45, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Uusintatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Robertson & Cooper (2011). Well-being. Productivity and Happiness at Work.

Manka (2011/2012). Työnilo.

Fisher (2012). Linkages between employee and customer perceptions in business-to-business services. Towards positively deviant performances. Väitöskirja on saatavilla e-julkaisuna (pdf), ks. oheinen linkki. Koko väitöskirja luetaan kursorisesti kokonaiskuvan saamiseksi, mutta sivuihin 125 – 154 keskitytään syvällisesti, ja ne kuuluvat varsinaiseen tenttialueeseen. 

Lisätiedot

Luentosarjaan osallistuminen ja tentti korvaavat opintojakson kokonaisuudessaan. Jaksoa ei voi suorittaa osissa.

Opintojakso luennoidaan Tampereella. Luennot on tarkoitus välittää verkon välityksellä Poriin.