x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOA6 Konstruktiokielioppi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään konstruktiokielioppi-nimisen kielenkuvaussuuntauksen lähtökohtiin ja perusajatuksiin. Konstruktiokieliopissa ulotetaan vanha strukturalistinen ajatus kielellisten merkkien symboliluonteesta koskemaan periaatteessa kaikkia kielen merkityksellisiä rakenneyksiköitä. Ei vain sanoja, vaan myös niitä laajempia ja pienempiä kielenyksiköitä voidaan pitää vakiintuneina ja opittuina muodon ja merkityksen yhteenliittyminä, konstruktioina. Kielijärjestelmä koostuu siis kauttaaltaan tällaisista erikokoisista ja eri tavoin abstrahoituneista muistirakenteista. Kurssilla avataan ensin konstruktiokieliopin peruskäsitteitä, suuntauksen taustoja, sen kuvausformalismia sekä annetaan esimerkkejä erilaisista konstruktiotyypeistä. Toiseksi kurssilla perehdytään joihinkin kielentutkimuksen erikoisaloihin, joissa konstruktiokielioppia on sovellettu hedelmällisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Antti Leino, Vastaava opettaja
Markus Hamunen, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2014 – 24.4.2014
Luento-opetus
Ti 14.1.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K108
To 16.1.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K109, poikkeus: 13.3. Päätalo A07