x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee aihepiiriä koskevan tutkimustradition kokonaiskuvan sisältäen lapsuutta, nuoruutta ja perheen vuorovaikutusta koskevat erityiskysymykset sekä yhteiskunnallis-historialliset kehitys- ja muutospolut.

Yleiskuvaus

Suoritetaan kirjallisuudella itsenäisinä opintoina sähköisenä kirjatenttinä.

Katso vaadittava kirjallisuus opinto-oppaasta jakson kohdalta.

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Lisätiedot

Katso lisätietoja ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulta.