x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työmarkkinoita, työllisyyttä, työvoiman käyttöä ja työllisyysturvaa käsittelevän tutkimuskentän, sen keskeiset käsitteet ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin. Kurssien yhteydessä opiskelija tutustuu aihepiirin kannalta relevantteihin tutkimusaineistoihin, niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä saa tätä kautta valmiuksia oman opinnäytteensä aineistoperusteiseen rajaamiseen ja itsenäiseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Jaksolla kaksi valinnaista suorittamistapaa:

1.

Suoritetaan kirjallisuudella itsenäisinä opintoina sähköisenä kirjatenttinä tai esseellä.

Katso vaadittava kirjallisuus opinto-oppaasta jakson kohdalta.

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Ohje esseen laatimiseen.

2.

Jakson voi suorittaa myös kurssilla (omana hakukohteena hakulomakkeella 13.2.2014 alkavassa haussa) "SOS10.1 Laman varjossa 5 op" Katso kurssin tarkemmat tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

Opettajat

Lisätiedot

Katso lisätietoja ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulta.