x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa.

Kurssi on verkkokurssi ja se on mahdollista suorittaa etäopintoina. Kurssi koostuu videoluennoista, verkkomateriaalista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä.

Kurssilla on yksi kasvokkainen aloitustapaaminen ja siihen osallistumista suositellaan lämpimästi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi
Aku Kallio, Tuutori
aku.kallio[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2013 – 17.12.2013
Luento-opetus 2 tuntia + 10 tuntia Verkossa
To 12.9.2013 klo 18.00-20.00, Ls k103
Ryhmätyöskentely 20 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa

Arviointiperusteet

Numeerinen 1-5. Arviointi perustuu kurssin aikana tehtäville yksilö- ja ryhmätehtäville.

Oppimateriaalit

Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino.

Schellenberg (2005). Sosiaalipsykologian klassikoita. Helsinki: Gaudeamus.

Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas (2010) Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro. (luvut 1-3 ja 6).

Pennington (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus. 

Burr (2004) Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Tampere: Vastapaino.

Lisätiedot

Kurssin aloitus 12.9.2013 klo18.00-20.00

Paikka: LS K103 (Linna)