x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi on verkkokurssi ja se on mahdolistaa suorittaa etäopintoina. Kurssi koostuu vidoiduista luennoista, verkkomateriaalista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä.

Kurssilla on yksi kasvokkainen aloitustapaaminen ja siihen osallistumista suositellaan voimakkaasti.

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2013 – 17.12.2013
Luento-opetus 2 tuntia + 8 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 20 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi perustuu kurssin aikaisten tehtävien tekemiselle sekä kurssin lopussa järjestettävälle verkkoryhmätentille.

Oppimateriaalit

Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino.

Schellenberg (2005). Sosiaalipsykologian klassikoita. Helsinki: Gaudeamus.

Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas (2010) Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro. (luvut 1-3 ja 6).

Pennington (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus. 

Burr (2004) Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Tampere: Vastapaino.