x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYORP1 Orientoivat opinnot - Tiedonhankintataidot politiikan tutkimus 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä.

Opiskelija hallitsee myös oman tieteenalan opiskelun edellyttämät tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää Tampereen yliopiston kirjaston palveluita opiskelunsa tukena.


Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet ja e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Opettajat

Janika Asplund, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2013 – 9.10.2013
Luento-opetus 1 tuntia
Johdantoluento
Ke 18.9.2013 klo 12-13, Päätalo ls A3
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Ryhmä 1
Ti 24.9.2013 - 8.10.2013 viikoittain klo 14-16
Ryhmä 2
Ke 25.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 12-14
Ryhmä 3
Ke 25.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 14-16

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Ryhmäkoko max. 20 henkilöä

Kurssille on ennakko-ilmoittautuminen (lisätiedot: >> http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet/jkk.html)