x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA9 Resurssien niukkuuden tieto ja politiikka 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Luonnonresurssien niukkuus on yhä ajankohtaisempi julkisen keskustelun ja politiikan teema.
Etenkin halvan öljyn riittävyydestä esitetään jatkuvasti ristiriitaisia ennusteita, kun yritetään paikantaa niin sanottua öljyn tuotantohuippua (peak oil). Mutta myös monet muut luonnonresurssit kuten makea vesi ja hedelmällinen viljelysmaa hupenevat monilla alueilla. Luentokurssilla tarjotaan välineitä suunnistaa tässä jatkuvasti muuttuvan tietämyksen viidakossa. Mikä on resurssi? Miten jostain asiasta tulee resurssi? Millaisia resursseja koskevia oletuksia kuuluu vallitsevaan taloudelliseen ajatteluun? Kurssilla käsitellään myös resurssien niukkuuden ja runsauden moninaisia suhteita yhteiskuntaan, ihmisten elämänntapoihin, teknologiaan ja ympäristöön. Mitä muuta niukkuus on kuin asioiden hupenemista?

Entä miten nukkuudesta voisi tulla merkityksellinen politiikan teema? Tällä hetkellä se asettuu osaksi perinteistä valtiollista tai alueellista turvallisuuspolitiikkaa, tai sitten se nähdään osana yleisempää ympäristökysymystä. Mutta mitä eroa ja yhteistä niukkuudella on muiden ympäristökysymysten kanssa? "Ympäristöongelma" yleiskäsitteenä on merkittävä poliittinen luomus, mutta sisällöllisesti se on hyvin ongelmallinen. Kurssilla tarkastellaan tapoja, joilla monipuolisemmin ymmärretty niukkuus voisi ulottua ympäristökysymyksen tuolle puolen ja haastaa perinteisiä näkemyksiä turvallisuudesta, vakaudesta ja hyvinvoinnin perusteista.

Opettajat

FT Ville Lähde, Vastaava opettaja
ville.v.lahde[ät]gmail.com

Opetus

21.10.2013 – 2.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 21.10.2013 - 2.12.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Pe 1.11.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096
Poikkeukset:
22.11.2013 klo 12 –14 , Pinni B 1100

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin voi täydentää 5 op suorituksesksi kohtaan FILA9 joko tenttimällä luentotentin yhteydessä kirjan Luonnon politiikka (toim. Yrjö Haila ja Ville Lähde, Vastapaino) tai sähköisessä tentissä jonkin ko. kohdan tenttikirjan 16.5.2014 mennessä. Sähköisen tentin vastaukseen on tällöin merkittävä, että Ville Lähteen kurssi on kokonaisuuden osasuorituksena.

Kurssi hyväksytään lukuvuonna 2013-14 osasuorituksena myös kohtaan FILA11. Koko 5 op suorituksen tekemiseksi on käytävä sähköisessä tentissä suorittamassa Will Kymlickan Multicultural Citizenship (1986) tai jokin muu tämän kohdan kirjoista 16.5.2014 mennessä. Sähköisen tentin vastaukseen on tällöin merkittävä, että Ville Lähteen kurssi on kokonaisuuden osasuorituksena.

Täydentävät 2 op voi suorittaa myös esim. "Elämämme perusteista" -kurssilla tai sopimuksen mukaan jollain yhteiskuntafilosofian kurssilla.

RÄSTITENTTI , jossa voi tenttiä oheiskirjan Luonnon politiikat on to 16.1.2014 klo 13-15 Päätalon luentosalissa LS A3. Tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.