x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (avoin yliopisto-opetus), RYHMÄ 2, Tampere, syksy 2013 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa tiettyä tarkoitusta varten niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Tentti viimeisellä opetuskerralla pe 15.11.2013.
Huom! Ei opetusta viikolla 42.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Lappalainen, Vastaava opettaja

Opetus

27.9.2013 – 15.11.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Pe 27.9.2013 - 15.11.2013 viikoittain klo 16.30-20.00, Päätalo, ls E301, Huom! Ei opetusta viikolla 42.
La 28.9.2013 - 9.11.2013 viikoittain klo 9.00-16.00, Päätalo, ls E301, Huom! Ei opetusta viikolla 42.
Itsenäinen työskentely 56 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla, arviointiasteikolla hylätty (HYL)/ tyydyttävät tiedot (TT) ja hyvät tiedot (HT). Arvosana TT vastaa viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana HT taitotasoa B2. Arviointikriteerit; kts. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97–98.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali

Lisätiedot

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Kurssille otetaan 6 opiskelijaa. Valintakriteeri: ilmoittautumisjärjestys, tarvittaessa arvonta. Läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton.