x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan ja vakuuttamisen peruskäsitteet, teoriapohjan sekä riskienhallinnan ja vakuuttamisen idean ja filosofian. Opiskelijalle muodostuu käsitys riskienhallinnan ja vakuuttamisen välisestä yhteydestä sekä vakuutuksen käyttökelpoisuudesta ja mahdollisuuksista erilaisten riskien hallintakeinona. Opiskelija saa yleiskuvan riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvästä tutkimuksesta sekä vakuutustieteen tiedepohjasta. Kurssin teemoja käsitellään eri tieteenalojen ja toimijoiden näkökulmasta, joten opiskelija saa kuvan myös oppiaineen suhteesta ja rajapinnasta muihin Johtamiskorkeakoulun oppiaineisiin.

Yleiskuvaus

Katso opetusajat ja -paikat

Luennot (20 t) ja kirjallisuus
Tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat: Opintoihin otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat ensisijaisesti 1. periodin toteutukseen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

KTT Pekka Puustinen, Vastaava opettaja
KTM Jarna Kulmala, Opettaja
KTL Aarno Ahteensivu, Opettaja

Opetus

11.3.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 11.3.2014 - 8.4.2014 viikoittain klo 16-20, Päätalo A 1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Rantala, J. - Pentikäinen, T.: Vakuutusoppi. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2009 tai uudempi. (soveltuvin osin)

2. Dorfman, M.S.: Introduction to Risk Management and Insurance. 2007 tai uudempi. (soveltuvin osin)

3. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

Lisätiedot

Toteutus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille.
Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat: Opintoihin otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat ensisijaisesti 2. periodin toteutukseen.