x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
THVP1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen keskeisiä perinteitä ja käsitteistöä sekä niiden soveltamistapoja työelämän ilmiöiden analysointiin.

Yleiskuvaus

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen erilaisista perinteistä ja ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä sekä niihin liittyvistä teoreettisista ja metodologisista lähestymistavoista.

Opetus toteutetaan luentojen, verkko-opetuksen ja itsenäisen työskentelyn yhdistelmänä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, tehtävien tekemistä Moodleen ja lopputehtävää, joka liittyy opintojakson teemoihin ja jonka aihe sovitaan etukäteen.

Opintojaksoon sisältyy kuusi (6) luentoa, joista osalla luennoi vieraileva asiantuntija. Luennot ovat paitsi itsenäisiä kokonaisuuksia, myös johdantoja seuraavan kerran seminaarityöskentelylle. Seminaareja varten osallistujille jaetaan 2-3 artikkelia sekä mahdollista muuta materiaalia ja tehtäviä. Näihin perustuvat tehtävät ovat Moodlessa ja seminaarin sisältö on näiden tehtävien purku. Materiaali kootaan niin, että joka kerralla on käsittelyssä ainakin yksi aineisto, joka pyrkii liittämään teeman yleisempään sosiaalitieteelliseen (teoria)keskusteluun. Aineisto ei ole pelkästään suomenkielistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]uta.fi
Tiina Saari, Vastaava opettaja
tiina.p.saari[ät]uta.fi
Mika Helander (vieraileva luennoitsija 17.10.2013), Vastaava opettaja

Opetus

19.9.2013 – 28.11.2013
Luento-opetus 12 tuntia
To 19.9.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
To 3.10.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 241
To 17.10.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
To 31.10.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
Pe 15.11.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 28.11.2013 klo 13-15, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
Seminaari 12 tuntia
To 19.9.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 123
To 3.10.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385
To 17.10.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385
To 31.10.2013 klo 16-18, pienryhmätila 385
Pe 15.11.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
To 28.11.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 123

Lisätiedot

Seminaari on tarkoitettu Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoille. Luennoille voivat osallistua myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Opettaja ohjeistaa tarkemmin opintojakson suorituksen yksityiskohdat.