x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS19 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee auktorisoitua kääntämistä koskevat lait, asetukset ja viranomaisohjeet
– ymmärtää auktorisoidun kääntäjän vastuut ja velvollisuudet
– ymmärtää asiakirjojen erityispiirteet tekstilajina
– tuntee laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]uta.fi

Opetus

2.9.2013 – 7.10.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 7.10.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4087

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan vähintään 70 % luentotentin maksimipisteistä.

Oppimateriaalit

Hietanen, Kaarina 2005. Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste. Tampere: Tampere University Press. (Erityisesti luvut 3 ja 4)

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007)

Asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007)

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet 2012 (Luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat)

SKTL. Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet (Luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.sktl.fi/@Bin/55747/Laillisesti+p%C3%A4tevien+k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6sten+laatimisohjeet.pdf)

 

                     

 

Lisätiedot

Ei kirjatenttimahdollisuutta