x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman, etsiä tutkimuskirjallisuutta ja hankkia tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä ja analysoida tutkimusaineistoaan. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti, keskustella tutkimustyöstä rakentavasti ja arvioida sitä tieteellisesti argumentoiden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riitta Oittinen, Vastaava opettaja
riitta.oittinen[ät]uta.fi
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
tiina.k.tuominen[ät]uta.fi
Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
annikki.liimatainen[ät]uta.fi
Mikhail Mikhailov, Vastaava opettaja
mikhail.mikhailov[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2013 – 13.5.2014
Seminaari
Ryhmä 1 (Englanti, Oittinen)
Ti 10.9.2013 - 6.5.2014 joka toinen viikko klo 12-14, Kevät: Pinni B 3108
Ryhmä 2 (Englanti, Tuominen)
Ti 10.9.2013 - 6.5.2014 joka toinen viikko klo 12-14, Kevät: Pinni B 3108
Ryhmä 3 (Saksa, Liimatainen)
Ti 10.9.2013 - 29.4.2014 viikoittain klo 12-14, Kevät: Pinni B3112
Ryhmä 4 (Venäjä, Mikhailov)
Ti 10.9.2013 - 6.5.2014 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B 4118

Arviointi

Numerolla 1-5.