x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Kielitieto käytössä II 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen sekä kielenhuollon normit. Hän osaa analysoida kielen käyttöä eri tilanteissa ja vertailla suomea muihin kieliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mari Honko, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2014 – 14.4.2014
Luento-opetus 22 tuntia
Ma 13.1.2014 - 14.4.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Itsenäinen työskentely 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Alho & Kauppinen 2008, Käyttökielioppi

Lisätiedot

Kurssiin osallistuminen edellyttää, että TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin on suoritettu.