x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ESPFP0 Espanjan lähtötasokoe
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
espanja
Tyyppi
Perusopinnot
Espanjan kieli/COMS
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Koe on kahden tunnin mittainen eikä kokeessa saa käyttää esim. sanakirjaa. Espanjan kielen opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija hallitsee espanjan
peruskieliopin (verbien aikamuodot ja tapaluokista myös subjunktiivin osittaisen käytön)ja että hänellä on riittävän laaja sanavarasto pystyäkseen seuraamaan espanjankielistä opetusta. Niinpä tasokokeessa kiinnitetään erityistä huomiota sekä sanaston että peruskieliopin hallintaan.

Yleiskuvaus

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Opettajat

José Santisteban, Vastaava opettaja

Opetus

30.8.2013 – 30.8.2013
Itsenäinen työskentely 2 tuntia
Lähtötasokokoe
Pe 30.8.2013 klo 12.00-14.00, Pinni B1096

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.