x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettisen ja moraalisen kysymyksen siitä, mitä on hyvyys ja oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hänen tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen siitä, mikä on ihminen yhteisössä, sekä epistemologisen kysymyksen ihmisyhteisöstä tiedon kohteena ja tuottajana. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Yleiskuvaus

Koostuu kahdesta osasta (YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op ja YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 3 op).

Suoritetaan joko kirjatenttinä / tentteinä tai osallistumalla opetukseen.

Jakson tiedot opinto-oppaassa.

Osallistuminen opetukseen

Jaksosta järjestettävä opetus:

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op (slk -13, Tampere)

YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op (slk -13, Pori)

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op (Tampere, lähiopetus tai luentotallenteet)

YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op (Pori, luentotallenteilla)

Suorittaminen tenttimällä

Kirjatentit tehdään sähköisinä tentteinä joko Tampereella, Porissa tai Seinäjoella. Tenttien vastaanottajat sekä linkit sähköisen tentin palveluun.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. yhteisten opintojen koontisivulla.