x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Yleiskuvaus

Koko opintojaksoon kuuluu luentosarja (4 op) sekä tiedonhankinnan perusteet -kurssi (1 op). Tampereella luentosarja (4 op) ja tiedonhankinnan perusteet ovat tarjolla erillisinä hakukohteina . Porissa on tarjolla koko opintojakso (4 op + 1 op).

Tarjolla olevat toteutukset (omina hakukohteinaan hakulomakkeella).

1. Luentosarja (4 op) lähiopetuskurssina Tampereella ensimmäisessä periodissa. Tarkemmat tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa.

2. Luentosarja (4 op) etäopiskeltavana verkkokurssina toisessa periodissa (alkaa 28.10.2013) paikkakunnasta riippumattomasti. Tarkemmat tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

3. Tiedonhankinnan perusteet -kurssi (1 op) lähiopetuksena Tampereella I periodissa. Katso lisätiedot kurssista.

4. Koko opintojakso (5 op) Porissa. Luentosarja (4 op) monimuotokurssina toisessa periodissa (alkaa 28.10.). Tarkemmat tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta. Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -kurssin Porin toteutuksen (ensimmäisessä periodissa) tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa.

Opettajat

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. yhteisten opintojen koontisivulla.