x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma (vastuullinen liiketoiminta) 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee vastuullisen liiketoiminnan tutkimusaiheisiin liittyvään itsenäiseen tutkimustyöhön. Opiskelija kykenee tekemään kriittistä ja integroivaa analyysia tutkimusteemansa aiemmasta tutkimuksesta, soveltamaan valitsemiaan tutkimusmenetelmiä sekä kirjoittamaan tieteellisen tutkimusraportin. Lisäksi opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan selkeitä suullisia esityksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opettajat

Lisätiedot

Seminaari käynnistyy joustavasti lukuvuoden 2013-2014 aikana. Muutokset mahdollisia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset yliopisto-opettaja Hannele Mäkelä (hannele.makela@uta.fi).