x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA3 Klassikot (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin yhden tai kaksi filosofian historian klassikkotekstiä. Hän osaa lukea, tarvittaessa kommentaarien avulla, klassisia tekstejä, joiden tyyli ja metodi saattavat poiketa paljonkin nykyfilosofiasta. Hän tunnistaa tekstissä käsiteltävän filosofisen ongelman ja siinä käytettävän metodin. Hän osaa klassikkotekstin parissa työskenneltyään taustoittaa ja syventää erilaisia systemaattisia kysymyksiä, joita käsitellään muissa opintojaksoissa.

Yleiskuvaus

Sähköisenä tenttinä.

Jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3 valitaan kaksi valinnaista jaksoa.

Opintokokonaisuuteen kuuluvista filosofian tutkinto-ohjelman jaksoista (FILP1, FILP3, YKYY5, FILA1, FILA2 ja FILA3) järjestetään myös lähiopetusta Tampereella. Elämänkatsomustiedon opiskelijat voivat halutessaan osallistua omiin jaksoihinsa sopiville kursseille jolloin vastaavasti kirjallisuutta on vähemmän tentittävänä. Katso järjestettävä opetus filosofian tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulla.