x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA1 Filosofian historia (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian harjoittaminen on filosofoimista, ei yksinomaan historiantutkimusta. Hän tuntee keskeiset filosofiset kysymykset ja lähestymistavat niiden tärkeimpien historiallisten muotoilujen kautta. Keskeisin tavoite on tiedollinen: opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan yleiskuva filosofian tärkeimmistä klassisista kysymyksistä ja menetelmistä. Hän hahmottaa filosofian historiaa tietoa ja tietoisuutta, ideoita, olemista ja totuutta sekä hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kauneutta koskevien kysymysten kautta. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee erilaisia filosofisia lähestymistapoja, esimerkiksi dialektiikkaa, rationalismia, empirismiä, pragmatismia, ja osaa arvioida niitä. Hän ymmärtää alkuperäistekstien merkityksen filosofiassa sekä niiden käyttöön liittyviä erityisongelmia.

Yleiskuvaus

Sähköisenä tenttinä.

Jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3 valitaan kaksi valinnaista jaksoa.

Opintokokonaisuuteen kuuluvista filosofian tutkinto-ohjelman jaksoista (FILP1, FILP3, YKYY5, FILA1, FILA2 ja FILA3) järjestetään myös lähiopetusta Tampereella. Elämänkatsomustiedon opiskelijat voivat halutessaan osallistua omiin jaksoihinsa sopiville kursseille jolloin vastaavasti kirjallisuutta on vähemmän tentittävänä. Katso järjestettävä opetus filosofian tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulla.