x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettisen ja moraalisen kysymyksen siitä, mitä on hyvyys ja oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hänen tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen siitä, mikä on ihminen yhteisössä, sekä epistemologisen kysymyksen ihmisyhteisöstä tiedon kohteena ja tuottajana. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Yleiskuvaus

Sähköisenä tenttinä.

Opintokokonaisuuteen kuuluvista filosofian tutkinto-ohjelman jaksoista (FILP1, FILP3, YKYY5, FILA1, FILA2 ja FILA3) järjestetään myös lähiopetusta Tampereella. Elämänkatsomustiedon opiskelijat voivat halutessaan osallistua omiin jaksoihinsa sopiville kursseille jolloin vastaavasti kirjallisuutta on vähemmän tentittävänä. Katso järjestettävä opetus filosofian tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulla.