x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10.3.6 Monikulttuurisuus (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kulttuurin, monikulttuurisuuden, etnisyyden ja ’rodun’ sosiaalitieteelliseen käsitteellistämiseen. Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja käyttää kulttuuria, etnisyyttä ja ’rotua’ yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hän osaa analysoida käsitteiden käyttöä kriittisesti, ja soveltaa niitä erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen kontekstien analysointiin.

Yleiskuvaus

Suoritetaan itsenäisesti kirjatenttinä. Tarkemmat ohjeet lähetetään opintoihin hyväksymiskirjeessä.

Maksu

50 euroa

Opettajat

Oppimateriaalit

Katso suoritettava kirjallisuus opinto-oppaasta, linkki oikealla olevassa harmaassa laatikossa.

Lisätiedot

Ilmoitttautumisesta yms. tietoa opintokokonaisuuden koontisivulla.