x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10.3.2 Hoiva, perhe ja palvelut (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneest ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Yleiskuvaus

Suoritetaan itsenäisesti kirjatenttinä tai esseenä. Tarkemmat ohjeet lähetetään opintoihin hyväksymiskirjeessä.

Maksu

50 euroa

Opettajat

Oppimateriaalit

Katso suoritettava kirjallisuus opinto-oppaasta, linkki oikealla olevassa harmaassa laatikossa.

Lisätiedot

Ilmoitttautumisesta yms. tietoa opintokokonaisuuden koontisivulla.