x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP5 Sosiaalitieteen teoria I (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Yleiskuvaus

Yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Opiskelijat voivat osallistua tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa oleville jaksoon sopiville kursseille.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus

Lisätiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulta.