x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yliopiston seminaarikäytäntöihin ja opiskelutapoihin sekä omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen perusvalmiudet: itsenäisen tiedon hankinnan ja analyysin sekä tieteellisen tekstin tuottamisen. Samalla hän oppii metodologian perusteita ja niiden soveltamista käytäntöön, harjaantuu tieteellisiin puhe- ja kirjoitustapoihin ja saa välineitä opiskeluunsa.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä.

Opettajat

Opetus

Seminaari

Lisätiedot