x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteen keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

Kevätlukukaudella 2014 jakso on opiskeltavissa verkkokurssina. Kurssi on osa perusopintokokonaisuutta, mutta myös omana yksittäisenä hakukohteena mikäli haluaa tehdä vain tämän jakson. Syksyllä 2014 on kurssi jälleen ohjelmassa etäopiskeltavana versiona.

Opettajat

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden etusivulle. (lisätietoja mm. ilmoittautumisesta)