x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31/S27 Johdatus analyyttiseen politiikan teoriaan 5–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee laatimaan kausaalimalleja sekä analysoimaan strategisia vuorovaikutussuhteita sisältäviä asetelmia. Hän kykenee myös arvioimaan valintaa suorittavia instituutioita (esim. vaaleja) erilaisten toimintakriteerien valossa. Opiskelija tuntee myös sosiaalisen valinnan teorian keskeisimpiä tuloksia ja niiden todistusten pääpiirteet. Yleistavoitteena on analyyttisen ajattelutavan perusperiaatteiden, ei niinkään teknisten yksityiskohtien, esittely ja arviointi.

Yleiskuvaus

Luennoilla tutustutaan analyyttisen politiikan teorian tieteenfilosofisiin ja metodologisiin perusteisiin. Tieteellisen toiminnan tavoitteiden kautta esitetään yleiskatsaus ei-kokeellisen kausaalipäättelyn tutkimusasetelmiin ja -tekniikkoihin. Kurssilla perehdytään myös päätös- ja peliteorian peruskäsitteisiin sekä arvioidaan perusteiden kestävyyttä ns. behavioraalisen taloustieteen klassisten tulosten valossa. Luennoilla käsitellään myös sosiaalisen valinnan teoriaa luonnetta aksiomaattisena teoriana sekä sovelluksia politiikan tutkimukseen. Kurssin avainkäsitteitä ovat syy ja vaikutus, tavoitteellinen toiminta, valta, ratkaisukäsitteet ja normiristiriidat.

Opettajat

Hannu Nurmi, Vastaava opettaja
hnurmi[ät]utu.fi

Opetus

19.9.2013 – 10.10.2013
Luento-opetus 16 tuntia
To 19.9.2013 - 10.10.2013 viikoittain klo 14-18, Päätalo C8
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luento-opetus (16t) + kirjallinen työ