x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yhteiskunnallisen laskentatoimen keskeistä käsitteistöä ja tuntee yhteiskunnallisen laskentatoimen keskeisen kirjallisuuden.
Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia ja näiden näkyväksi tekemiseen, mittaamiseen ja arvioimiseen liittyviä menetelmiä sekä niihin liittyvää problematiikkaa.
Opiskelija tietää keskeiset menetelmät yritysten taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten mittaamiseen ja raportointiin ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja –malleissa.
Opiskelija tietää yhteiskuntavastuun raportoinnin keskeiset ohjeistukset, ymmärtää eri sidosryhmien vaatimuksia raportoinnille ja osaa tuottaa sekä arvioida yhteiskuntavastuuraportteja näistä lähtökohdista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Valintojen tulokset julkaistaan Nettiopsussa viimeistään ma 2.9.2013

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Matias Laine, Vastaava opettaja
Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2013 – 5.12.2013
Luento-opetus
To 12.9.2013 - 5.12.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107, Ei kontaktiopetusta joka viikko.
Itsenäinen työskentely
Seminaari