x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (avoin yliopisto-opetus) 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa hankkia tutkimustyönsä edellyttämää tietoa ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään. Opiskelija pystyy perustelemaan metodisia ja muita ratkaisujaan ja kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta.

Opettajat

Opetus

Pienryhmäopetus
Proseminaarin tiedonhankinnan arkistojen ja kirjastojen tutustumiskäynnit
La 12.4.2014, Tutustuminen Hämeenlinnan maakunta-arkistoon
Pe 25.4.2014, Tutustuminen yliopiston hakuihin
La 26.4.2014, Tutustuminen laitoskirjastoon ja luento
La 3.5.2014, Tutustuminen Helsingissä Kansallisarkistoon ja Kansalliskirjastoon

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä

Lisätiedot

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikum-työ suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.

Lisätietoja ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulla.