x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYSTA12 Liiketoimintamallit (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Liiketoimintamalleihin ja niiden taustalla olevaan logiikkaan perehtyminen käytännön case-harjoitusten avulla, samoin kuin tutustuminen klassisiin yritys- ja kilpailija-analyyseihin.

Sisältö
- Erilaiset liiketoimintamallit ja -logiikat, sekä näiden erilaisia analysointitapoja.
- Liiketoimintamallin laatiminen ja presentointi valitun case-organisaation osalta (ryhmätyö).
- Ryhmittäin tehdyn case-raportin presentointi ja puolustaminen.
- Oman osaamisen evaluointi loppuraportin esittämisen jälkeen.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus). Katso opetusajat ja -paikat linkistä.
HUOM! Muuttuneet opetusajankohdat (tieto päivitetty 3.2.14)!

Luennot; ryhmätyöskentely.
Osallistuminen luennoille ja harjoitustöiden valmennustilaisuuksiin, hyväksytysti suoritettu projektityön kirjoittaminen ryhmittäin, projektityön julkinen esittely, sekä yksilötyönä tehty loppuraportti.

Suositeltavat edeltävät opinnot: JKKSTP11 Strategian perusteet

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ti 25.3.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Kari Lohivesi, Vastaava opettaja

Opetus

8.4.2014 – 26.5.2014
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Osterwalder & Pigneur: Business Model Generation, Wiley 2010

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle JKKSTA12
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen alkaa to 13.2.2014 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Huom! Hakulomakkeella kohta "JKKYSTA12 Liiketoimintamallit"

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (15 paikkaa). Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen yliopiston kiintiössä (kurssi on tavanomaista tutkinto-opetusta, ei avointa yliopisto-opetusta).

*****
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352